kobieta czytająca dokumenty

Formy rozliczeń usług prawnych

Każde zlecenie potwierdzone jest pisemną umową, dzięki temu każdy z Państwa już na wstępie otrzymuje jasną i konkretną informację o kosztach usług. 

Sprawy cywilne i karne

I. Pomoc prawna w indywidualnych sprawach:

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i rodzaju usługi prawniczej. Co do zasady stosowane są dwa systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie w formie ryczałtu – stosowane w sprawach, w których z góry można ustalić zakres prac oraz ich wymiar czasowy, jest to z góry ustalona kwota wynagrodzenia
  • wynagrodzenie godzinowe – stosowane w sprawach, w których nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac, jest to określona stała stawka płatna za każdą godzinę poświęconą przy wykonaniu zlecenia

Porady prawnicze – ich koszt ustalany jest zwykle ryczałtowo, zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć należny podatek VAT.

Pisma procesowe i umowy – koszt napisania pisma procesowego jest zwykle ustalana ryczałtowo z góry. Zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane.

Wynagrodzenie za przygotowanie umowy bądź jej analizę ustalane jest indywidualnie i zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu, do którego owa umowa ma być sporządzona. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć należny podatek VAT.

Sprawy sądowe – wysokość wynagrodzenia jest ustalana w drodze umowy z klientem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć należny podatek VAT.

Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ m.in. wartość przedmiotu sporu, stopień skomplikowania sprawy oraz czas jej trwania.

Wynagrodzenie jest płatne z góry, istnieje możliwość rozłożenia go na raty.

 

II. Pomoc prawna prowadzona w ramach stałej obsługi prawnej:

W ramach umowy stałej obsługi prawnej klient ma zagwarantowaną trwałą i kompleksową obsługę prawną swojej firmy. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia znacznie niższy koszt usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych. Wynagrodzenie zwykle ustalane jest w formie ryczałtu miesięcznego powiększonego o koszty zastępstwa procesowego. Tego typu współpraca gwarantuje wszechstronną analizę dokumentów, prawidłowe pod względem prawnym sporządzanie umów, co chroni przedsiębiorcę przed niekorzystnymi decyzjami, niekorzystnymi zapisami w umowach oraz niepotrzebnymi procesami sądowymi. Doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych pozwala na sprawne, skuteczne i bezpieczne pod względem prawnym prowadzenie firmy. Stała współpraca pozwala – w razie potrzeby – na łatwy i natychmiastowy kontakt z adwokatem.

Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców

  • Doradztwo prawne
  • Sporządzanie umów, analizy projektów umów, analizy dokumentów prawnych
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Udział w negocjacjach i działaniach przedsądowych
  • Przygotowanie pozwów i innych pism procesowych
  • Reprezentowanie przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej